1539940154
PremiumMu Online | S3 | 1000x | אמיו | MU | אמיו | פרימיום אמיו עונה 3 המלאה | פרימיום המקורי
 

Rules of PremiumMu

"תקנון רכישת מוצר מ- "פרימיום אמיו


הסכם התקשרות זה
premiummu.co.il בין: פרימיום אמיו
להלן: "מוכר השירות" מצד אחד
ובין: הלקוח
להלן: "משכיר" מצד שני

כל עוד הלקוח מקבל שירות מ"מוכר השירות" וביצע הזמנה דרך אתרינו השירות מותנה בכללים המוסברים מטה:
בהצטרפות ללקוחות "מוכר השירות", ועם קבלת שירותיה, כל הלקוחות מסכימים עם תנאי השימוש של "פרימיום אמיו".
תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה "פרימיום אמיו" ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי הלקוחות .ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכות


אני מאשר שמלאו לי 18 ואני מבין את מהות ותוכן התקנון, ו/או שיש קרוב משפחה מדרגה ראשונה שמלאו לו 18 והוא מאשר עבורי שהוא מבין את מהות התקנון ותוכנו להלן אני אחשב ואקרא לקוח


בעת קניית קרדיטים\חפצים הלקוח מאשר כי הוא מודע לזה שהמוצר שהוא משכיר מ"פרימיום אמיו" הוא וירטואלי ונועד לצורכי משחק אמיו בלבד. השכרת המוצר הינה כביכול לצמיתות - לקונה מותר לעשות כל שימוש בחפץ כל עוד זה לא נוגד את החוקים שכתובים בתקנון זה. "פרימיום אמיו" אינו מחליף מוצר לאחר קבלתו על ידי הלקוח. "פרימיום אמיו" מחזיק לעצמו את הזכות לשבור חוזה זה עם כל משתמש שלדעת בעלי השרת אינו מכבד את התקנון . בעת עבירה על אחד מהסעיפים של התקנון להלן המשתמש יכול למצוא את עצמו מורחק לצמיתות או\ו מחיקת כל החפצים "שווי הערך" שברשותו לפי סבירות דעתו של בעל השרת. בעת חסימת משתמש יופיע אשכול בפורום המסביר את סיבת הבאן - אם אין סיבה יש ליצור קשר בכתובת האיימיל Admin@premiummu.co.il לקבלת הסבר.


"פרימיום אמיו" מתחייב כלפי הלקוח בהחזר כספי מלא במקרה של אי אספקת המוצר תוך 48 שעות מרגע רכישתו, וכן החזר כספי על השכרת המוצר במקרה ששרתי המשחק ייסגרו מכל סיבה שהיא לפי פירוט הימים:
א- 100% החזר עד 10 יום מהרכישה.
ב- 50% החזר עד 15 יום מהרכישה.
ג- אחרי 14 ימים אין כל החזר."פרימיום אמיו" מזהיר כי פעולה לא נכונה במשחק כגון: "שיתוף הסיסמה שלי עם אדם נוסף" ו/או "הכנסת המוצר לחנות האישית" ו/או "ביצוע החלפות המוצר שנשכר עם משתתפים אחרים" ו/או כל פעילות אחרת אשר תסכן את המוצר עלולה לגרום לגנבת המוצר ולהפסד כל ההשקעה.
כמו כן, לקוח שישחק במשחק מבית הספר ו/או פנימייה ו/או קפה אינטרנט ו/או רשת אלחוטית ציבורית ו/או כל רשת משותפת ליותר ממחשב אחד - לא יקבל אחריות על המוצר שנשכר, כיוון שאדם זר עלול לראות את הסיסמא של הלקוח ולהשתמש בה לרעה.


קבצי המשחק : בעת הורדת\התקנת המשחק\כניסה למשחק המשתמש מסכים לכל שינוי\קבלת מידע שהמשחק מבקש מהמחשב ,אנחנו מתחייבים לא לקחת מידע מיותר ולא לעשות שימוש מסחרי במידע הנאסף הכל לצורכי בקרה בלבד.
שימוש לרעה בקבצים\כתובת השרת מכל סיבה וצורה שהיא יכול להוביל לחסימה מלאה מהשרת ואף לתביעה משפטית במידת הצורך.


הרשמה למשחק : בעת ההרשמה באתר הלקוח מסכים לכל התקנות להלן ללא שום יוצא מן הכלל.במידה והמשתמש לא מסכים לתקנון להלן אינו יכול להרשם וממילא אינו מורשה להתחבר לשרת המשחק בשום צורה ודרך.7. פורום המשחק : פורום המשחק נחשב בדיוק כמו שרת המשחק עצמו כל ניסיון פגיעה\התחכמות תיענה בחסימה ואף תביעה משפטית במידת הצורך.
משתמש אשר קיבל באן וינסה להתחבר שנית עם משתמש חדש חושף את עצמו לכל הבעיות הנ"ל.
משתמש שיעשה צרות\כל בעיה אחרת בפורום יכול למצוא את עצמו מורחק משרת המשחק לצמיתות - כולל החפצים "שווי הערך" שברשותו.פרימיום אמיו אינו שרת סליקה ולכן כל פרטיכם לא נשמרים במערכות שלנו כלל (למעט מידע על זמני החיוב) כל שירותי החיוב הינם של חברת PayCall שאת ההסכמים שלהם ניתן לקרוא באתר האינטרנט שלהם.בעת קבלת הרחקה מהשרת צוות השרת אינו מחוייב להחזיר שום דבר ממה ש"הושכר" בכסף (אפילו אם ההרחקה לא לצמיתות) ,זמני ההרחקה יכולים להתארך ולהתקצר לפי החלטתו של בעל השרת\הצוות הממונה על כך.
הלקוח מודע שבכל המקרים המוזכרים בתקנון זה "פרימיום אמיו" יתנער מכל אחריות כגון: החזר כספי ו/או נתינת המוצר מחדש.התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 1.1.2018 וניתן לשינוי בכל עת על ידי "פרימיום אמיו" על פי שיקול דעתו הבלעדי.אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.
ואף תביעה משפטית במידת הצורך.


על החתום(נותן השירות): פרימיום אמיו.
על החתום (שוכר השירות).
Copyright © 2017-2018 premiummu.co.il All Rights Reserved

Posted 10 / 09 / 2018

.
סקייוורק